wie is ons

sending

Die missie van Prairie State Legal Services is om gelyke toegang tot regspleging en regverdige behandeling onder die wet te verseker deur regsadvies en -verteenwoordiging, voorspraak, opvoeding en uitreike te bied wat dien om basiese menslike behoeftes te beskerm en regte af te dwing of te handhaaf.

Prairie State beoog 'n gemeenskap waar alle lae-inkomste, bejaardes en kwesbare mense toegang tot regsdienste het om in hul basiese behoeftes te voorsien en waar almal hul regte ken, verstaan ​​en kan uitoefen en regverdig behandel kan word in hul strewe na geregtigheid.