кои сме ние

Мисия

Мисията на правните служби на държавата Prairie е да осигури равен достъп до правосъдие и справедливо третиране съгласно закона чрез предоставяне на правни съвети и представителство, застъпничество, образование и обхват, които служат за защита на основните човешки нужди и за прилагане или отстояване на правата.

Прерийната държава предвижда общност, в която всички хора с ниски доходи, възрастни и уязвими хора имат готов достъп до правни услуги, за да отговорят на основните си нужди и където всички знаят, разбират и могат да упражняват правата си и да бъдат третирани справедливо в преследването на справедливостта.