Izvještaj o Justice Gap-u za 2022

Legal Service Corp. predstavlja nalaze o nezadovoljenim građanskim pravnim potrebama Amerikanaca sa niskim primanjima. Legal Services Corporation (LSC) je 2022. aprila predstavila svoj izvještaj za 28. „The Justice Gap: Nezadovoljene građanskopravne potrebe Amerikanaca s niskim prihodima“. puna...