finansija

Državne pravne usluge u preriji podržava različita grupacija fondacija, korporacija, pojedinaca i vladinih agencija koje pružaju stabilne temelje našoj organizaciji da traži jednak pristup pravdi za naše najugroženije zajednice. 

Prerija država svake godine podvrgava se opsežnoj neovisnoj reviziji u skladu sa revizijskim standardima vlade SAD-a prema Uredbi za upravljanje i proračun A-133 i pravilima korporacije za pravne usluge. Preririe State svake godine podnosi obrazac IRS 990.  Prairie State ponosan je što je dobio 4 zvjezdice od Charity Navigatora i platinasti pečat transparentnosti od GuideStar-a.