naše pristalice

Državna pravna služba Prairie oslanja se na podršku pojedinaca, fondacija, korporacija i lokalne zajednice kako bi ispunila našu misiju civilne pravne pomoći. Mi smo duboko zahvalan sljedećima na njihovom doprinosu.

 2021. Pravnici za donatore pravde

Superheroj (5,000 USD)

 

Šampion (2,500 USD)

 

Vođa (1,000 USD)

 

Prijatelj (500 USD)