kućište

SVI ZASLUŽUJU SIGURNO I ODLIČNO MJESTO POZOVI KUĆI

U državnoj pravnoj službi Prairie pomažemo našim klijentima u rješavanju ozbiljnih stambenih pitanja, uključujući deložaciju, nesigurne životne uvjete, uskraćivanje subvencioniranih stambenih naknada i nepropisno isključivanje komunalnih usluga.

 

NAŠE USLUGE UKLJUČUJU POMOĆ SA:

  • Subvencionirano stanovanje (javno stanovanje, odjeljak 8. i ostala pomoć u najmu) deložacije, ukidanje pomoći, obračun stanarine i pitanja prijema
  • Diskriminacija i smještaj za osobe s invaliditetom
  • Iseljenje iz parkova sa mobilnim kućicama
  • Deložacije od strane privatnih iznajmljivača
  • Stambena zaštita za starije osobe, veterane, ljude koji žive sa HIV / AIDS-om
  • Ovrha, porez na imovinu i druga pitanja vlasništva kuće
  • Dobivamo posebna sredstva za provođenje pravednog stanovanja, testiranje i obrazovanje u nekoliko zajednica širom našeg područja pružanja usluga.