ZDRAVLJE

SVI ZASLUŽUJU PRISTUP OSNOVNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I SLOBODI I DONOŠE ODLUKE O SVOJEM ZDRAVLJU

U državnoj pravnoj službi Prairie pomažemo pojedincima i porodicama da dobiju i održavaju Medicaid i Medicare i osiguraju pokriće za zdravstvene usluge koje su im potrebne.

Pomažemo starijim osobama i osobama s invaliditetom da dobiju pomoć potrebnu da ostanu u vlastitom domu ili osiguraju pokriće za dugotrajnu njegu.

Ovlašćujemo starije odrasle osobe i osobe s invaliditetom da putem punomoći preuzmu odgovornost za svoje zdravstvene odluke. Kada je potrebno, pomažemo članovima porodice da dobiju starateljstvo ili druge zakonske ovlasti za brigu o voljenima.

Pomažemo ljudima koji su HIV + ili koji imaju AIDS da dobiju negu i usluge koje su im potrebne.

U određenim zajednicama radimo sa zdravstvenim radnicima u medicinsko-pravnom partnerstvu kako bismo pružili holističke usluge i zadovoljili pravne potrebe pacijenata.

 

NAŠE USLUGE UKLJUČUJU:

  • Odbijanja medicinske pomoći, ukidanja, izdaci (Medicaid, Medicare)
  • SSI / SSD aplikacije za ljude koji žive sa HIV-AIDS-om
  • Ispuštanja iz staračkih domova
  • Usluge kućne njege
  • Skrbništvo nad odraslima kako bi se osigurao pristup zdravstvenoj zaštiti
  • Punomoćja i druge predujme