qui som

missió

La missió dels serveis jurídics de Prairie State és garantir un accés igualitari a la justícia i un tracte just segons la llei proporcionant assessorament i representació jurídica, incidència, educació i divulgació que serveixin per protegir les necessitats humanes bàsiques i fer complir o defensar els drets.

Prairie State preveu una comunitat on totes les persones amb ingressos baixos i vulnerables tinguin fàcil accés als serveis legals per satisfer les seves necessitats bàsiques i on tothom conegui, entengui i pugui exercir els seus drets i sigui tractat de manera justa en la seva recerca de la justícia.