Prairie State Legal Services (PSLS) je potěšena, že je příjemcem grantu „volební účasti“ od Galesburg Community Foundation. Prostřednictvím svého ročního grantového cyklu The Turnout udělila Galesburgská komunitní nadace v roce 37 granty 2022 místním neziskovým organizacím, aby jim pomohla poskytovat kvalitní programy, které jsou přínosem pro lidi, kteří nazývají náš region svým domovem.

Aby bylo možné zvážit financování, PSLS předložila žádost, která byla přezkoumána výborem místních dobrovolníků. Rozhodnutí byla přijímána na základě potřeb komunity v prioritních oblastech vzdělávání a rozvoje pracovní síly; zdravotní a lidské služby; posílení komunity, umění a kultura; a nezisková kapacita, udržitelnost mise a znovuobjevení.

Prostředky na grant pocházejí z Impact fondu Komunitní nadace a Fondu avízovaného dárcem. „Důležitá práce našich neziskových organizací zahrnuje služby pro mládež až po seniory, přístup k umění, vzdělání, zdravotní péči, potravinám a mnoha dalším – službám, které umožňují a obohacují náš každodenní život,“ řekl Joshua Gibb, prezident a generální ředitel nadace. "Jsme vděční mnoha lidem, kteří dávají do našeho fondu pro dopad na komunitu, aby zajistili, že můžeme poskytnout tyto dolary."