finanční

Prairie State Legal Services je podporována různorodou skupinou nadací, korporací, jednotlivců a vládních agentur, které poskytují stabilní základ pro naši organizaci při hledání rovného přístupu ke spravedlnosti pro naše nejzranitelnější komunity. 

Stát Prairie každoročně prochází rozsáhlým nezávislým auditem v souladu s auditorskými standardy vlády USA v souladu s pravidly Úřadu pro správu a rozpočet A-133 a Legal Services Corporation. Prairie State každý rok podá formulář IRS 990.  Prairie State je hrdá na to, že dosáhla 4hvězdičkového hodnocení od Charity Navigator a Platinové pečeti transparentnosti od GuideStar.