kdo jsme

Mise

Posláním právních služeb společnosti Prairie State je zajistit rovný přístup ke spravedlnosti a spravedlivé zacházení podle zákona poskytováním právního poradenství a zastupování, advokacie, vzdělávání a podpory, které slouží k ochraně základních lidských potřeb a prosazování nebo prosazování práv.

Prairie State předpokládá komunitu, kde všichni lidé s nízkými příjmy, starší a zranitelní lidé mají snadný přístup k právním službám, aby vyhověli jejich základním potřebám, a kde každý ví, chápe a může uplatňovat svá práva a při výkonu spravedlnosti s nimi zacházet spravedlivě.