Cofio'r Cyfarwyddwr Gweithredol Sefydlu Joseph A. Dailing

1943 - 2022

Gadael etifeddiaeth o hyrwyddo mynediad at gyfiawnder i bawb.

Yn Wynebu Troi Allan?

Rydyn ni yma i wasanaethu ein cymuned. Mae adnoddau ar gael.

 

SUT I GAEL HELP

Mae Prairie State Legal Services yn cynnig cymorth cyfreithiol am ddim i bobl ag incwm isel i gymedrol.

Dadfeddiant Help Gwifren Illinois

Cymorth Cyfreithiol Am Ddim i Breswylwyr Illinois sy'n Wynebu Dadfeddiant Posibl

855-631 0811-

 

BETH YDYCH CHI YN AROS AM?

Os credwch eich bod yn gymwys i dderbyn cymorth cyfreithiol am ddim i ddiarddel eich euogfarn canabis, cliciwch “Learn More” neu ewch i newleafillinois.org i ddechrau heddiw!

CYFLEOEDD GYRFAOEDD

Ymunwch â'n tîm yn y frwydr i ddod â chyfiawnder cyfartal i bawb.

BETH RYDYM YN EI WNEUD

 

Mae Gwasanaethau Cyfreithiol Gwladol Prairie yn cynnig am ddim gwasanaethau cyfreithiol ar gyfer personau incwm isel a'r rhai 60 oed a hŷn sydd â difrifol problemau cyfreithiol sifil ac angen cymorth cyfreithiol i'w datrys. Mae 11 lleoliad swyddfa yn gwasanaethu 36 sir yng ngogledd Illinois.

DIOGELWCH

TAI

IECHYD

STABLEDD

ADNODDAU COVID

Mynediad Cyfartal i Gyfiawnder

Bob dydd, gwrthodir i bobl ledled Illinois yr hawliau sylfaenol y mae ganddynt hawl iddynt o dan y gyfraith dim ond oherwydd na allant fforddio cyfreithiwr. Ein cenhadaeth yw newid hynny.

Mae Prairie State Legal Services yn darparu cymorth cyfreithiol am ddim i bobl sydd ei angen fwyaf ac sy'n gallu ei fforddio leiaf. 

Gall argaeledd cymorth cyfreithiol sifil wneud byd o wahaniaeth i’n cymdogion sy’n ymladd i aros yn eu cartrefi, dianc rhag trais domestig, sicrhau buddion i gyn-filwyr neu bobl ag anableddau, neu fynd i’r afael â llawer o heriau cyfreithiol eraill sy’n mynd at galon eu diogelwch. a lles. 

Mae tua 690,000 o bobl yn ein maes gwasanaeth yn byw mewn tlodi. Mae ganddyn nhw deuluoedd, gobeithion a breuddwydion. Eich cymdogion ydyn nhw. Maen nhw'n byw yn y cymunedau rydych chi'n eu galw'n gartref. Mae ein cymunedau yn lle gwell i bob un ohonom pan fydd help ar gael pan fydd ei angen.