Bwrdd Cyfarwyddwyr

Mae ein Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cynnwys grŵp deinamig o gyfreithwyr ac aelodau o'r gymuned sydd wedi ymrwymo i amddiffyn budd y cyhoedd trwy sicrhau bod Gwasanaethau Cyfreithiol Gwladol Prairie yn gweithredu mewn modd sy'n gyson â'i genhadaeth.

STEVEN GREELEY

Llywydd

Anrh. Ken A. Leshen (Ret.)

Is-lywydd

JOHN K. KIM

Trysorydd

William Beckman

C. Garrett Bonsell

Adam Fleming

Deborah Goldberg

Maria Joan

Karlene Jones

William Kohlhase

Julia Lansford

Carol Loughridge

Joseph Lovelace

Rolonda Mitchell

Chasmine Thornton

Traver Vera

SONNI WILLIAMS