pwy ydym ni

Cenhadaeth

Cenhadaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Gwladol Prairie yw sicrhau mynediad cyfartal i gyfiawnder a thriniaeth deg o dan y gyfraith trwy ddarparu cyngor a chynrychiolaeth gyfreithiol, eiriolaeth, addysg ac allgymorth sy'n gwasanaethu i amddiffyn anghenion dynol sylfaenol a gorfodi neu gynnal hawliau.

Mae Prairie State yn eiddigeddu cymuned lle mae gan bawb incwm isel, oedrannus a bregus fynediad parod at wasanaethau cyfreithiol i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol a lle mae pawb yn gwybod, yn deall ac yn gallu arfer eu hawliau a chael eu trin yn deg wrth geisio cyfiawnder.