PSLS yn Derbyn $150,000 gan Sefydliad Nicor ​​Gas i Ddarparu Gwasanaethau Cyfreithiol i Ewyllys heb Gynrychiolaeth Ddigonol, Preswylwyr Sir Winnebago

Mae Gwasanaethau Cyfreithiol Talaith Prairie (PSLS) wedi derbyn ymrwymiad $150,000 gan Sefydliad Nwy Nicor ​​i sicrhau mynediad cyfartal at gyfiawnder o dan y gyfraith i drigolion heb gynrychiolaeth ddigonol yn Siroedd Will a Winnebago. Bydd y grant hwn yn caniatáu i PSLS barhau i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol...

Adroddiad Bwlch Cyfiawnder 2022

Legal Service Corp. yn cyflwyno canfyddiadau ar anghenion cyfreithiol sifil nas diwallwyd Americanwyr incwm isel Cyflwynodd Corfforaeth Gwasanaethau Cyfreithiol (LSC) ei hadroddiad yn 2022, “The Justice Gap: The Unmet Civil Legal Needs of Low-In income Americans,” ar Ebrill 28. O blaid yr lawn...