Hanes

1977: Ar Hydref 1, dechreuodd Prairie State Legal Services, Inc. wasanaethu cleientiaid mewn pum sir: Kane, Lake, McLean, Peoria, a Winnebago.

1977 - 1979: Ehangodd Prairie State ei faes gwasanaeth, gan ychwanegu swyddfeydd yn Kankakee, Ottawa, Rock Island, a Wheaton. 

1990s: Creodd Prairie State y Gwasanaeth Cwnsela Ffôn i atgyfeirio cleientiaid i swyddfeydd lleol pan fydd atwrneiod ar gael i gynrychioli cleientiaid ac i roi cyngor cyfreithiol tymor byr i fwy o gleientiaid. 

2000: Unodd Prairie State â West Central Legal Services Foundation, a leolir yn Galesburg, a dechreuodd wasanaethu chwe sir ychwanegol. 

2009: Unodd Prairie State â Rhaglen Cymorth Cyfreithiol Will County, a leolir yn Joliet, gan ehangu ei faes gwasanaeth ymhellach i 36 sir yng ngogledd a chanol Illinois.

2017: Dathlodd Prairie State ei ben-blwydd yn 40 oed o ddarparu mynediad cyfartal i gyfiawnder trwy anrhydeddu 40 Arwr dros Gyfiawnder trwy gydol ei hanes. I ddysgu mwy am y 40 arwr trawiadol hyn, darllenwch ein rhaglen yma