Mae Prairie State Legal Services yn falch o ymuno â Sefydliad Cyfiawnder Cyfartal Illinois (IEJF) i gyhoeddi lansiad Dadfeddiant Help Illinois, rhaglen newydd ledled y wladwriaeth sy'n cynnwys 16 o sefydliadau dielw a fydd yn darparu gwasanaethau cyfreithiol, gwasanaethau cyfryngu ac atgyfeiriadau at adnoddau tai am ddim mewn ymateb i'r argyfwng troi allan.

Anogir yr holl breswylwyr incwm isel yn Illinois sy'n wynebu mater tai i gysylltu â'r rhaglen. Gall pobl ffonio llinell gymorth Eviction Help Illinois yn (855) 631-0811 neu ewch i'r wefan yn dadfeddianthelpillinois.org. I ddechrau, does ond angen i bobl ateb ychydig o gwestiynau syml am eu mater tai. Nod Eviction Help Illinois yw cadw pobl yn eu cartrefi ac atal blaen-gau ar eiddo rhent.

Roedd yr IEJF yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid grant gan Adran Gwasanaethau Dynol Illinois (IDHS) i ddatblygu’r rhaglen wladwriaethol hon. Mae Eviction Help Illinois yn un o sawl rhaglen y mae IDHS yn eu hariannu fel rhan o ymateb cynhwysfawr, ledled y wlad i'r argyfwng troi allan.