materion ariannol

Cefnogir Gwasanaethau Cyfreithiol Gwladol Prairie gan grŵp amrywiol o sefydliadau, corfforaethau, unigolion ac asiantaethau'r llywodraeth sy'n darparu sylfaen sefydlog i'n sefydliad geisio mynediad cyfartal i gyfiawnder i'n cymunedau mwyaf agored i niwed. 

Gwladwriaeth Prairie yn cael archwiliad annibynnol helaeth bob blwyddyn yn unol â safonau Archwilio Llywodraeth yr UD o dan reolau A-133 y Swyddfa Rheolaeth a Chyllideb a Chorfforaeth Gwasanaethau Cyfreithiol. Mae Prairie State yn ffeilio ffurflen IRS 990 bob blwyddyn.  Mae Prairie State yn falch o fod wedi cyflawni sgôr 4 seren gan Charity Navigator a Sêl Platinwm Tryloywder o GuideStar.