pwy rydyn ni'n eu gwasanaethu

YN YCHWANEGU I WASANAETHU POB UNIGOLYN A THEULUOEDD INCWM ISEL, mae STATE PRAIRIE YN GWASANAETHU ANGHENION UNIGRYW CYMUNEDAU LLAWER ARIANNOL, GAN GYNNWYS:

- Cyn-filwyr, Aelodau Gwasanaeth, Milwyr Wrth Gefn a'u Priod a'u Dibynyddion.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am Rwydwaith Cymorth Cyfreithiol Lluoedd Arfog Illinois.

- Oedolion Hŷn (60+)

Cliciwch yma i ddysgu mwy am ein Cymorth Cyfreithiol i Oedolion Hŷn yn Saesneg neu Sbaeneg.

- Pobl â HIV / AIDS

Cliciwch yma i ddysgu mwy am ein Prosiect HIV / AIDS yn Saesneg neu Sbaeneg.

* Gall meini prawf cymhwysedd incwm a / neu asedau uwch fod yn berthnasol i'r poblogaethau hyn.