sefydlogrwydd

Mae PAWB YN DISGRIFIO CYFLE I DDARPARU AM THEMAU A'U TEULU

Yn Prairie State Legal Services, rydym yn gweithio i rymuso unigolion trwy gynyddu mynediad i addysg a chyflogaeth. Rydym yn helpu cleientiaid i wella ansawdd eu bywyd trwy gynyddu mynediad at raglenni cymorth incwm.

Rydym yn cael gwared ar rwystrau i gyflogaeth i bobl sydd â hanes arestio ac euogfarn.

Rydym yn helpu pobl ag anableddau i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i gyrraedd eu potensial a byw gydag urddas.

Rydyn ni'n helpu cleientiaid i ddatrys anghydfodau treth incwm gyda'r IRS ac rydyn ni'n helpu cleientiaid sy'n wynebu casglu dyledion yn annheg.

Rydyn ni'n helpu plant i gael yr addysg sydd ei hangen arnyn nhw i lwyddo a ffynnu, gan gynnwys helpu plant ag anableddau i gael y gefnogaeth angenrheidiol.

 

EIN GWASANAETHAU YN CYNNWYS:

  • Ceisio diarddeliadau a selio cofnodion troseddol, adfer trwyddedau gyrwyr, a chael gwared ar rwystrau eraill i gyflogaeth, addysg a thai
  • Gwadiadau, cyfrifiadau, gordaliadau a sancsiynau SNAP (Stamp Bwyd) a TANF (arian parod)
  • Gwadiadau cymorth meddygol, terfyniadau, materion gwario i lawr (Medicaid, Medicare)
  • Gwadiadau, darfyddiadau, terfyniadau, gordaliadau ac addurniadau SSI a Nawdd Cymdeithasol
  • Addysg arbennig, disgyblaeth ysgol, a materion cofrestru ysgolion
  • Materion Rhaglen Gofal Cymunedol a Rhaglen Gwasanaethau Cartref
  • Anghydfodau treth gydag IRS, gan gynnwys rhyddhad priod diniwed, dwyn hunaniaeth, a chasgliadau