tai

Mae PAWB YN DISGRIFIO LLE DIOGEL A PHENDERFYNOL I GALW CARTREF

Yn Prairie State Legal Services, rydym yn helpu ein cleientiaid i ddatrys materion tai difrifol, gan gynnwys troi allan, amodau byw anniogel, gwrthod buddion tai â chymhorthdal, a chau cyfleustodau yn amhriodol.

 

EIN GWASANAETHAU YN CYNNWYS HELP GYDA:

  • Dadfeddiannu tai â chymhorthdal ​​(tai cyhoeddus, Adran 8 a chymorth rhent arall), terfynu cymorth, cyfrifiadau rhent, a materion derbyn
  • Gwahaniaethu a llety anabledd
  • Dadfeddiannu o barciau cartrefi symudol
  • Dadfeddiannau gan landlordiaid preifat
  • Amddiffyn tai i bobl hŷn, cyn-filwyr, pobl sy'n byw gyda HIV / AIDS
  • Cau Tir, treth eiddo a materion perchentyaeth eraill
  • Rydym yn derbyn cyllid arbennig i gynnal gorfodi, profi ac addysg Tai Teg mewn sawl cymuned ar draws ein maes gwasanaeth.