ποιοι είμαστε

Αποστολή

Η αποστολή του Prairie State Legal Services είναι να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τη δίκαιη μεταχείριση σύμφωνα με το νόμο παρέχοντας νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση, υπεράσπιση, εκπαίδευση και προσέγγιση που χρησιμεύουν για την προστασία των βασικών ανθρώπινων αναγκών και την επιβολή ή υπεράσπιση των δικαιωμάτων.

Το Prairie State οραματίζεται μια κοινότητα όπου όλοι οι χαμηλού εισοδήματος, οι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτοι άνθρωποι έχουν έτοιμη πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και όπου όλοι γνωρίζουν, κατανοούν και μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να αντιμετωπίζονται δίκαια κατά την επιδίωξή τους για δικαιοσύνη.