οι υποστηρικτές μας

Οι νομικές υπηρεσίες του κρατιδίου Prairie βασίζονται στην υποστήριξη ατόμων, ιδρυμάτων, εταιρειών και της τοπικής κοινότητας για την εκπλήρωση της αποστολής μας για αστική νομική βοήθεια. Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες στους παρακάτω για τη συμβολή τους.

 2021 Δικηγόροι για δωρητές δικαιοσύνης

Superhero ($ 5,000)

 

Πρωταθλητής ($ 2,500)

 

Leader ($ 1,000)

 

Φίλος ($ 500)