kes me oleme

missioon

Prairie osariigi õigusteenistuste missiooniks on tagada seaduse järgi võrdne juurdepääs õigusemõistmisele ja õiglane kohtlemine, pakkudes õigusnõustamist ja esindamist, propageerimist, haridust ja teavitustegevust, mis aitavad kaitsta põhilisi inimvajadusi ja jõustada või säilitada õigusi.

Prairie State näeb ette kogukonda, kus kõigil madala sissetulekuga, eakatel ja haavatavatel inimestel on oma põhivajaduste rahuldamiseks juurdepääs õigusteenustele ja kus kõik teavad, mõistavad ja saavad kasutada oma õigusi ning õigluse tagamisel koheldakse neid õiglaselt.