kogukond

PRAIRIE RIIGI JURIIDILISED TEENUSED KOHUSTAVAD ÜHENDUST SAAMA ARU JA LAHENDAMA PROBLEEMID, MIS PÕHJA- JA KESK-ILLINOISI MADALA TULUGA RESIDENDID KONFRONT

Töötajad ja vabatahtlikud kohtuvad inimestega koolides, haiglates, sotsiaalteenuste organisatsioonides ja nende naabruskondades. Töötame konkreetsetele elanikkonnarühmadele ainuomaste küsimustega. Pideva kohaloleku ja osalemise kaudu mitmesugustes kogukondades teenime usaldust, loome suhteid ja teeme koostööd vaesuse ja rassilise võrdsuse probleemide lahendamiseks.

TEENINDAMINE / HARIDUS

Prairie State Legal Services pakub avalik-õiguslikke ettekandeid organisatsioonidele ja rühmadele 36 maakonnas, mida teenindame. Saame vastata teie rühma taotlustele esineda mitmesugustel teemadel ja kogukonna ees seisvatel teemadel, sõltuvalt teadlike töötajate olemasolust. Lisateabe saamiseks või esitluste kohta küsimiseks palun võtke ühendust kohaliku kontoriga.

MCLE KINNITATUD KOOLITUS

Prairie State pakub Illinoisi advokaatidele MCLE poolt heaks kiidetud koolitust erinevatel teemadel, et võimaldada neil aidata rahuldada madala sissetulekuga kogukonna juriidilisi vajadusi. Lisateabe saamiseks saatke palun e-kiri [meiliga kaitstud].