هیئت مدیره

ما هیئت مدیره شامل یک گروه پویا از وکلا و اعضای جامعه است که متعهد به محافظت از منافع عمومی با اطمینان از عملکرد خدمات حقوقی Prairie State به روشی مطابق با ماموریت خود هستند.

استیون گرلی

رئيس جمهور

عزیزم Ken A. Leshen (خرده فروشی)

معاون رئیس جمهور

جان کیم

خزانه دار

ویلیام بکمن

سی. گرت بونسل

آدم فلمینگ

دبورا گلدبرگ

ماریا جوان

کارلین جونز

ویلیام کهلهاز

جولیا لانسفورد

کارول لاغریج

جوزف لاولیس

رولوندا میچل

چاسمین تورنتون

ورا تراور

سونی ویلیامز