مالی

خدمات حقوقی Prairie State توسط گروه متنوعی از بنیادها ، شرکتها ، اشخاص و سازمانهای دولتی پشتیبانی می شود که بنیادی پایدار را برای سازمان ما فراهم می کند تا جوامع آسیب پذیر ما را به دسترسی برابر به عدالت برساند. 

ایالت چمنزار مطابق با استانداردهای حسابرسی دولت ایالات متحده تحت مقررات دفتر مدیریت و بودجه A-133 و قوانین شرکت حقوقی قانونی ، هر ساله تحت یک ممیزی مستقل گسترده قرار می گیرد. ایالت Prairie هر ساله فرم IRS 990 را ثبت می کند.  ایالت Prairie مفتخر است که به امتیاز 4 ستاره از Charity Navigator و یک Platinum مهر و موم شفافیت از GuideStar دست یافته است.