مسکن

همه یک مکان ایمن و محتمل را شایسته می دارند برای تماس با خانه

ما در خدمات حقوقی Prairie State به مشتریان خود در حل مسایل جدی مسکن ، از جمله تخلیه ، شرایط ناامن زندگی ، محروم کردن از مزایای مسکن یارانه ای و تعطیلی نامناسب آب و برق کمک می کنیم.

 

خدمات ما شامل موارد زیر هستند:

  • تخلیه مسکن یارانه ای (مسکن عمومی ، بخش 8 و سایر کمک های اجاره ای) ، خاتمه کمک ، محاسبات اجاره و مسائل مربوط به پذیرش
  • محل تبعیض و معلولیت
  • اخراج از پارک های خانه های سیار
  • اخراج مالکان خصوصی
  • محافظت از مسکن برای سالمندان ، جانبازان ، افراد مبتلا به HIV / AIDS
  • سلب حق اقامه دعوی، مالیات بر املاک و سایر مسائل مربوط به مالکیت خانه
  • ما بودجه ویژه ای برای انجام اجرای مسکن عادلانه ، آزمایش و آموزش در چندین انجمن در سراسر منطقه خدمات خود دریافت می کنیم.