رویداد اطلاعاتی حذف و مهر و موم، 24 مه (هایوود، IL)

سابقه کیفری نباید شما را تعریف کند. سه شنبه، 24 مه، ساعت 6:00 بعد از ظهر در کتابخانه عمومی هایوود، خیابان هایوود، 102، در هایوود، IL، به ما بپیوندید تا در مورد فرآیند حذف و مهر و موم و نحوه دریافت کمک حقوقی بیاموزید.

بسیاری از ساکنان ایلینویز به دلیل سوابق جنایی سال‌ها هنوز با موانعی برای اشتغال، مسکن، تحصیل و آموزش شغلی مواجه هستند. محو کردن یا مهر و موم کردن یک سابقه کیفری می تواند به شما کمک کند برگ جدیدی را تغییر دهید و این اهداف زندگی را دنبال کنید.

مهارت ها

نوشته شده در

آوریل 29، 2022