ارائه حقوقی و کلینیک: حقوق و مسئولیت های اجاره کنندگان، 30 مارس

,

خدمات حقوقی ایالت پریری اطلاعات حقوقی را در مورد حقوق و مسئولیت‌های اجاره‌کنندگان در 30 مارس، از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر، در کتابخانه عمومی کانکاکی، خیابان 201 E. Merchant، طبقه 4 سالن اجتماعات، در Kankakee، IL ارائه خواهد کرد. نمایندگان همچنین متقاضیان را برای واجد شرایط بودن برای کمک حقوقی رایگان بررسی خواهند کرد.

همه شرکت کنندگان باید قبل از مشورت با یک وکیل یک غربالگری را انجام دهند. بودجه به طور کامل یا جزئی توسط کانکاکی جنایی ایلینویز ارائه می شود
سازمان اطلاعات دادگستری

مهارت ها

نوشته شده در

مارس 18، 2022