رویداد اطلاع رسانی حذف و مهر و موم، 9 می

,

سابقه کیفری نباید شما را تعریف کند. دوشنبه، 9 مه، ساعت 3:30 بعد از ظهر در کتابخانه عمومی Waukegan، 128 N. County St.، Waukegan، IL، به ما بپیوندید تا در مورد فرآیند حذف و مهر و موم و نحوه دریافت کمک حقوقی بیاموزید.

بسیاری از ساکنان ایلینویز به دلیل سوابق جنایی سال‌ها هنوز با موانعی برای اشتغال، مسکن، تحصیل و آموزش شغلی روبرو هستند. محو کردن یا مهر و موم کردن یک سابقه کیفری می تواند به شما کمک کند برگ جدیدی را تغییر دهید و این اهداف زندگی را دنبال کنید.

مهارت ها

نوشته شده در

آوریل 29، 2022