مراسم بزرگداشت روز جهانی ایدز، 1 ​​دسامبر

,

#WorldAIDSday مردم را از سراسر جهان گرد هم می آورد تا آگاهی خود را در مورد HIV/AIDS افزایش دهند.

برای جشن روز جهانی ایدز در تاریخ 1 دسامبر، از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در دریاچه، با مشارکت ارائه دهندگان Lake County AMITA Health، Lake County Health، و خیریه کاتولیک به پروژه HIV/AIDS خدمات حقوقی ایالت Prairie بپیوندید. مرکز بهداشت رفتاری اداره بهداشت شهرستان، خیابان بزرگ 3010، 3rd اتاق هیئت FL در Waukegan، IL. به ما کمک کنید در برابر ننگ ایستادگی کنیم، زیرا از بیان فردی از آنچه این روز نشان می دهد حمایت می کنیم.

مهارت ها

نوشته شده در

نوامبر 18، 2021