April Fools Trivia Night (رویداد آنلاین)

تیم Lake County Campaign for Legal Services شما را به دومین سالگرد جمع آوری کمک مالی شبانه Trivia مجازی سالانه ما از طریق بزرگنمایی دعوت می کند!
پنجشنبه ، 1 آوریل 2021.
6:30 عصر (ورود به سیستم) ؛ 7: 00-8: 00 بعد از ظهر (چیزهای بی اهمیت)
امروز نقطه خود را رزرو کنید!
ثبت نام های تک و تیم خوش آمدید. ما تیم هایی را در میان ثبت نام کنندگان خود ایجاد خواهیم کرد.
15 دلار برای هر نفر (حداکثر 6 بازیکن برای هر تیم)
محدود به 250 نفر اول.