مهر و موم کردن سوابق اخراج: مروری بر شرکای خدمات اجتماعی

توقف تخلیه به پایان رسیده است و بسیاری از مستاجران آماده نقل مکان هستند. اما سوابق قدیمی تخلیه می تواند مانع از یافتن مسکن جدید اجاره ای مستاجر شود، به خصوص در بازار اجاره تنگ. قانون جدید ایلینویز به طور موقت انواع سوابق دادگاه تخلیه را که می تواند مهر و موم شده یا از دید عموم پنهان شود، گسترش می دهد.

در تاریخ 18 نوامبر، ساعت 3:00، به خدمات حقوقی ایالت پرایری بپیوندید تا در مورد مهر و موم کردن سوابق اخراج و نحوه مشارکت شرکای خدمات اجتماعی در این فرآیند بیشتر بدانید. این وبینار رایگان برای شرکای خدمات اجتماعی که با مستاجرین کار می کنند در نظر گرفته شده است. وبینار ضبط خواهد شد. ثبت نام پیشرفته الزامی است.

اینجا ثبت نام کنید: https://register.gotowebinar.com/register/1059963712838904844

 

مهارت ها

نوشته شده در

نوامبر 3، 2021