نشست شانس دوم سناتور استیو استادلمن، 20 مه

,

خدمات حقوقی ایالت پرایری با خوشحالی اعلام می کند که در سال 2022 دوباره به سناتور استیو استادلمن برای اجلاس شانس دوم او در مرکز نوردلوف، 118 N. Main St. در راکفورد در روز جمعه، 20 می، از ساعت 9 صبح می پیوندد. تا ساعت 00:4، برای ارائه این فرصت ارزشمند و رایگان برای حذف یا مهر و موم کردن سابقه کیفری. ثبت نام در حال حاضر با مراجعه به سایت باز است www.facebook.com/secondchancesummit. جزئیات بیشتر در بروشور زیر آمده است.

مهارت ها

نوشته شده در

مارس 18، 2022