نمایشگاه بزرگ مجازی Kankakee United ، 22 تا 26 مارس

,

بررسی کنیدثبت شما: درباره اینکه کدام سوابق کیفری واجد شرایط پلمپ هستند بیشتر بدانید.

می دانستی؟ در صورت حذف ، سابقه در بیشتر بررسی های پس زمینه شغل و مسکن نشان داده نخواهد شد.

منابع: برای تعیین صلاحیت ، یک قرار ملاقات با خدمات حقوقی Prairie State رزرو کنید.

برای اطلاعات بیشتر ، بازدید کنید:
https://ku.citykankakee-il.gov

بودجه ارائه شده توسط اداره خدمات انسانی ایلینوی ، دفتر مراکز استقبال از خدمات پناهندگان و مهاجران

مهارت ها

, ,

نوشته شده در

مارس 11، 2021