Mix and Mingle در باشگاه دانشگاه ، 2 نوامبر

,

مخلوط و مخلوط کنید! در روز سه شنبه، 945 نوامبر، از ساعت 2:5 تا 00:7 بعد از ظهر، به کمپین راکفورد برای کمیته خدمات حقوقی و مهمانداران شاونا گوستافسون و رابرت جونز در باشگاه دانشگاه راکفورد، واقع در 00 N. Main Street در راکفورد بپیوندید.

نکات به نفع خدمات حقوقی ایالت پریری است.

رایگان. برای RSVP، اینجا ثبت نام کنید: https://host.nxt.blackbaud.com/registration-form/?formId=362ee30a-a5bd-434d-845c-c872bcc6146b&envId=p-Jd30cLGoPUKS64qr__qELA

مهارت ها

نوشته شده در

اکتبر 18، 2021