بزرگ شدن حشیش: عبور از سوابق کیفری ، 4 مه

بزرگ شدن حشیش: عبور از سوابق کیفری ، 4 مه

حشیش قانونی است ، اما سوابق قدیمی شاهدانه هنوز هم می توانند مشکلاتی برای اشتغال و مسکن ایجاد کنند. در 4 مه ، ساعت 1:30 بعد از ظهر برای یک وبینار رایگان به ما بپیوندید تا در مورد چگونگی تأثیر این سوابق قدیمی بر شما و کارهایی که می توانید در مورد آن انجام دهید ، مطلع شوید. در حالی که برخی از سوابق قدیمی شاهدانه ...