روز یادبود کسانی را گرامی می دارد که جان خود را در حین محافظت از زندگی دیگران در سراسر جهان فدا کردند. به مناسبت روز یادبود، دفاتر PSLS دوشنبه 30 مه 2022 تعطیل خواهند بود.

برای شروع یک برنامه آنلاین 24/7، لطفا مراجعه کنید https://www.pslegal.org/how-to-get-help/.