Cé muid

Misean

Is é misean Sheirbhísí Dlí Stáit Prairie rochtain chomhionann ar cheartas agus cóir chóir a chinntiú faoin dlí trí chomhairle agus ionadaíocht dlí, abhcóideacht, oideachas agus for-rochtain a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais bhunúsacha an duine a chosaint agus cearta a fhorfheidhmiú nó a chosaint.

Cuireann Prairie State in éadan pobail ina bhfuil rochtain réidh ag gach duine ar ioncam íseal, daoine scothaosta agus leochaileacha ar sheirbhísí dlí chun freastal ar a mbunriachtanais agus ina bhfuil a fhios ag gach duine, a thuigeann agus a bhféadann siad a gcearta a fheidhmiú agus go gcaithfear go cóir leo agus iad ag iarraidh an cheartais a bhaint amach.