સ્થાપક એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર જોસેફ એ. ડેઇલિંગને યાદ કરીને

1943 - 2022

બધા માટે ન્યાયની પહોંચને પ્રોત્સાહન આપવાનો વારસો છોડીને.

ઇવિક્શનનો સામનો કરી રહ્યાં છો?

અમે અમારા સમુદાયની સેવા કરવા માટે અહીં છીએ. સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે.

 

કેવી રીતે સહાય મળે

પ્રેરી સ્ટેટ લીગલ સર્વિસિસ ઓછી-મધ્યમ-આવકવાળા લોકોને મફત કાનૂની સહાય આપે છે.

ઇલિનોઇસ હોટલાઇનને ઇવિશન સહાય

સંભવિત ઉત્તેજનાનો સામનો કરી રહેલા ઇલિનોઇસ નિવાસીઓ માટે મફત કાનૂની સહાય

855-631-0811

 

તમે કોની રાહ જુઓછો?

જો તમને લાગે કે તમે તમારી કેનાબીઝની માન્યતાને છૂટા કરવા માટે મફત કાનૂની સહાય મેળવવા માટે પાત્ર છો, તો "વધુ જાણો" પર ક્લિક કરો અથવા આજે પ્રારંભ કરવા માટે newleafillinois.org ની મુલાકાત લો!

કારકિર્દી ની તકો

બધાને સમાન ન્યાય અપાવવાની લડતમાં અમારી ટીમમાં જોડાઓ.

અમે શું કરીએ

 

પ્રેરી સ્ટેટ કાનૂની સેવાઓ મફત આપે છે કાયદાકીય સેવાઓ માટે ઓછી આવક ધરાવતા વ્યક્તિઓ અને 60 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના જે ગંભીર છે નાગરિક કાનૂની સમસ્યાઓ અને તેમને હલ કરવા માટે કાનૂની સહાયની જરૂર છે. ઉત્તરીય ઇલિનોઇસમાં 11 કાઉન્ટીઓ સેવા આપતા 36 કાર્યાલય સ્થાનો છે.

સુરક્ષા

હાઉસિંગ

સ્વાસ્થ્ય

સ્થાયીતા

સંસાધનો આવક

ન્યાયની સમાન પહોંચ

દરરોજ, ઇલિનોઇસના લોકોને મૂળભૂત અધિકારોનો ઇનકાર કરવામાં આવે છે જેના માટે તેઓ કાયદા હેઠળ હકદાર છે કારણ કે તેઓ વકીલને પોસાય તેમ નથી. તે બદલવાનું અમારું મિશન છે.

પ્રેરી સ્ટેટ લીગલ સર્વિસિસ એવા લોકોને નિ legalશુલ્ક કાનૂની સહાય પૂરી પાડે છે જેને તેની સૌથી વધુ જરૂર હોય અને તે ઓછા ભાડે આપી શકે. 

નાગરિક કાનૂની સહાયની ઉપલબ્ધતા આપણા પડોશીઓ માટે બધા તફાવત લાવી શકે છે જેઓ તેમના ઘરોમાં રહેવા, ઘરેલુ હિંસાથી બચવા, નિવૃત્ત સૈનિકો અથવા અપંગ લોકો માટે સલામત લાભો અથવા તેમની સલામતીના કેન્દ્રમાં આવતા અન્ય ઘણા કાનૂની પડકારોને દૂર કરી શકે છે. અને સુખાકારી. 

અમારા સેવા ક્ષેત્રના આશરે 690,000 લોકો ગરીબીમાં જીવે છે. તેમની પાસે પરિવારો, આશાઓ અને સપના છે. તેઓ તમારા પાડોશી છે. તે સમુદાયોમાં રહે છે જેને તમે ઘરે બોલાવો છો. જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે સહાય મળે ત્યારે અમારા સમુદાયો આપણા બધા માટે વધુ સારું સ્થાન છે.