સ્વાસ્થ્ય

દરેક વ્યક્તિ મૂળભૂત આરોગ્યની સંભાળ અને સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ કરે છે અને તેમની તંદુરસ્તી વિશે નિર્ણય લે છે.

પ્રેરી સ્ટેટ લીગલ સર્વિસિસ પર, અમે વ્યક્તિઓ અને પરિવારોને મેડિકેડ અને મેડિકેર મેળવવા અને જાળવવામાં અને તેમને જરૂરી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ માટે કવરેજ પ્રાપ્ત કરવામાં સહાય કરીએ છીએ.

અમે વૃદ્ધ વયસ્કો અને વિકલાંગ લોકોને તેમના પોતાના મકાનમાં રહેવા અથવા લાંબા ગાળાની સંભાળ માટે સુરક્ષિત કવરેજ મેળવવા માટે મદદ કરવામાં સહાય કરીએ છીએ.

અમે પુખ્ત વયસ્કો અને વિકલાંગ લોકોને એટર્નીની શક્તિ દ્વારા તેમના આરોગ્યસંભાળના નિર્ણયોનો હવાલો લેવા સશક્ત કરીએ છીએ. જ્યારે જરૂરી હોય, ત્યારે અમે પરિવારના સભ્યોને પ્રિયજનોની સંભાળ રાખવા માટે વાલીપણા અથવા અન્ય કાનૂની અધિકાર પ્રાપ્ત કરવામાં સહાય કરીએ છીએ.

અમે એચ.આય. વી + અથવા જે લોકોને એડ્સ છે તેમની સંભાળ અને સેવાઓ મેળવવામાં મદદ કરીએ છીએ.

કેટલાક સમુદાયોમાં, અમે સાકલ્યવાદી સેવાઓ પ્રદાન કરવા અને દર્દીઓની કાનૂની આવશ્યકતાઓને પહોંચી વળવા મેડિકલ-કાનૂની ભાગીદારીમાં આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાઓ સાથે કામ કરીએ છીએ.

 

અમારી સેવાઓ શામેલ છે:

  • તબીબી સહાયતા નામંજૂર, સમાપ્તિ, મુદ્દાઓ ખર્ચ કરો (મેડિકેઇડ, મેડિકેર)
  • એચ.આય.વી-એડ્સથી જીવતા લોકો માટે એસએસઆઈ / એસએસડી એપ્લિકેશન
  • નર્સિંગ હોમ ડિસ્ચાર્જ
  • ઘરની સંભાળ સેવાઓ
  • આરોગ્ય સંભાળની accessક્સેસ સુનિશ્ચિત કરવા વયસ્કોની વાલીઓ
  • એટર્નીની શક્તિ અને અન્ય આગોતરા નિર્દેશો