સુરક્ષા

દુષ્ટતા અને હિંસાથી દરેકને જીવંત રહેવાની દરેક ઇચ્છાઓ

પ્રેરી સ્ટેટ લીગલ સર્વિસીઝમાં, અમે ઘરેલુ હિંસાથી બચેલા લોકોને તેમના દ્વારા અને તેમના બાળકો માટે દુરુપયોગ રોકવા અને સલામત, સ્થિર જીવન બનાવવા માટે જરૂરી માહિતી અને કાનૂની સહાયતાને સશક્તિકરણ કરીએ છીએ.

અમે વૃદ્ધ વયસ્કો (60+) અને અપંગ લોકોની દુરુપયોગ અને શોષણને સમાપ્ત કરવામાં અને તેઓને જરૂરી સલામતી અને સંભાળ શોધવામાં મદદ કરીએ છીએ.

અમે તેમની આર્થિક સ્થિરતા, શારીરિક સલામતી અને એકંદર સુખાકારીમાં સુધારો લાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે કાયદેસરની સ્થિતિ અથવા યુ.એસ. નાગરિકત્વ માટે પાત્ર વ્યક્તિઓને રાહત મેળવવા માટે હિંસા અને ટ્રાફિકિંગના ભોગ બનેલા ઇમિગ્રન્ટ્સ સાથે કામ કરીએ છીએ. અમે અમારી સેવાઓ દુરૂપયોગ અને હિંસક ગુનાથી બચેલા લોકો પર કેન્દ્રિત કરીએ છીએ.  

 

અમારી સેવાઓ શામેલ છે:

  • ઘરેલું હિંસા અનુભવતા લોકો માટે સુરક્ષાના આદેશો
  • ઘરેલું હિંસા અથવા બાળકોના જોખમમાં સામેલ કેસોમાં છૂટાછેડા, કસ્ટડી અથવા બાળક સહાય
  • નાણાકીય શોષણ સહિત વૃદ્ધોના દુરૂપયોગ
  • અન્ય અદાલતો દ્વારા દુર્વ્યવહાર, સતામણી, અથવા આપઘાત કરવાનું બંધ કરવાનો આદેશ
  • ઘરેલુ હિંસા અને ટ્રાફિકિંગથી બચી ગયેલા ઇમિગ્રેશન મુદ્દાઓ
  • સલામતી અને સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા સગીર વયના અને વયસ્કોની વાલીઓ

વધારાના સંસાધનો:

ક્રાઇમ પોર્ટલનો ILAO પીડિતો (https://www.illinoislegalaid.org/voc/victims-crime-portal)