nyiaj txiag

Prairie State Cov Kev Pabcuam Raug Cai yog txhawb nqa los ntawm ntau pab pawg, lub tuam txhab, cov tib neeg, thiab cov koomhaum tsoomfwv uas muab lub hauv paus ruaj khov rau peb lub koomhaum kom nrhiav kev ncaj ncees rau kev ncaj ncees rau peb cov zej zog uas tsis tshua muaj neeg. 

Qhuas Lub Xeev yauv muaj kev tshuaj xyuas ywj siab txhua lub xyoo raws li Asmeskas Tsoom Fwv Tswj Kev Ntsuam Xyuas Nyiaj Txiag raws li Lub Chaw Haujlwm Tswj Xyuas Kev Siv thiab Kev Siv Nyiaj Txiag A-133 thiab Cov Cai Pabcuam Raws Cai. Cov Prairie Xeev ua daim IRS xa 990 txhua xyoo.  Lub Xeev Prairie zoo siab tau ua tiav qhov kev ntaus nqi 4 lub hnub qub los ntawm Charity Navigator thiab Platinum Seal ntawm Transparency los ntawm GuideStar.