peb cov pab txhawb nqa

Prairie Lub Xeev Cov Kev Pabcuam Raug Cai yog pab rau cov tib neeg, lub hauv paus, kev koom tes, thiab cov neeg hauv zej zog kom ua tiav peb lub hom phiaj ntawm txoj cai pab pej xeem. Peb yog thov ua tsaug ntau ntau rau cov hauv qab no rau lawv txoj kev koom tes.

 2021 Cov Kws Lij Choj rau Kev Ncaj Ncees Pab Nyiaj

Superhero ($ 5,000) Tus

 

Tus yeej ($ 2,500)

 

Tus Thawj Coj ($ 1,000)

 

Phooj ywg ($ 500)