financije

Pravne usluge države Prairie podržava raznolika skupina zaklada, korporacija, pojedinaca i državnih agencija koje pružaju stabilan temelj našoj organizaciji da traži jednak pristup pravdi za naše najugroženije zajednice. 

Prerijska država svake godine podvrgava se opsežnoj neovisnoj reviziji u skladu s revizijskim standardima američke vlade prema Uredbi za upravljanje i proračun A-133 i pravilima Legal Services Corporation. Prairie State svake godine podnosi obrazac IRS 990.  Prairie State ponosan je što je dobio 4 zvjezdice od Charity Navigatora i platinasti pečat transparentnosti od GuideStara.