Sonje Fondatè Direktè Egzekitif Joseph A. Dailing

1943 - 2022

Kite yon eritaj pou ankouraje aksè a jistis pou tout moun.

Fè fas a Degèpisman?

Nou la pou sèvi kominote nou an. Resous yo disponib.

 

KOUMAN POU JWENN ED

Sèvis Legal Eta Prairie ofri èd legal gratis bay moun ki gen revni ki ba-modere.

Eviksyon Èd Liy Dirèk Illinois

Èd legal gratis pou rezidan Ilinwa ki ap fè fas ak degèpisman potansyèl yo

855-631-0811

 

KISA W ap tann pou?

Si ou panse ou kalifye pou resevwa èd legal gratis pou elimine kondanasyon ou sou Cannabis, klike sou "Aprann plis" oswa vizite newleafillinois.org pou kòmanse jodi a!

OPTINITE KARYÈ

Antre nan ekip nou an nan batay pou pote jistis egal pou tout moun.

KISA NOU FÈ

 

Sèvis Legal Eta Prairie ofri gratis sèvis legal yo pou moun ki pa touche anpil lajan ak moun ki gen laj 60 ak plis ki gen grav pwoblèm sivil legal yo epi yo bezwen èd legal pou rezoud yo. Gen 11 biwo kote k ap sèvi 36 konte nan nò Ilinwa.

SEKIRITE

LOJMAN

SANTE

STABILITE

RESOUS KOVID

Aksè egal a jistis

Chak jou, moun atravè Ilinwa yo refize dwa debaz yo ke yo gen dwa anba lalwa Moyiz la tou senpleman paske yo pa kapab peye yon avoka. Se misyon nou pou chanje sa.

Sèvis Legal Eta Prairie bay èd legal gratis pou moun ki bezwen li pi plis epi ki ka peye li pi piti. 

Disponibilite nan èd legal sivil ka fè tout diferans nan vwazen nou yo ki ap goumen yo rete nan kay yo, chape anba vyolans domestik, sekirite benefis pou veteran oswa moun ki gen andikap, oswa adrese anpil lòt defi legal ki ale nan kè a nan sekirite yo ak byennèt. 

Apeprè 690,000 moun nan zòn sèvis nou yo ap viv nan povrete. Yo gen fanmi, espwa ak rèv. Yo se vwazen ou. Yo rete nan kominote ou rele lakay yo. Kominote nou yo se yon pi bon kote pou nou tout lè èd ki disponib lè li nesesè.