kiyès nou sèvi

Anplis de sa nan sèvi tout moun ki ba revni ak fanmi yo, PRAIRIE ETA sèvi bezwen yo inik nan sèten kominote vilnerab, ki gen ladan:

- Veteran, Manm Sèvis, rezèvis ak mari oswa madanm yo ak depandan yo.

Klike la a pou aprann plis sou Rezo Èd Legal Fòs Lame Ilinwa yo.

- Ki pi gran adilt (60+)

Klike la a pou aprann plis sou Asistans Legal nou an pou granmoun ki pi gran nan lang angle oswa panyòl.

- Moun ki gen VIH / SIDA

Klike la a pou aprann plis sou Pwojè VIH / SIDA nou an nan lang angle oswa panyòl.

* Pi wo revni ak / oswa kritè kalifikasyon avantaj ka aplike nan popilasyon sa yo.