Anplwaye

Sèvis Legal Eta Prairie konpoze de plis pase 200 anplwaye manm sitiye nan tout zòn sèvis 36-konte nou an. 

EKIP DIRIJAN

Denise Conklin

direktè Egzekitif

Jean Ruthe

Direktè finans

JeRRY Dombrowski

Direktè nan Teknoloji Enfòmasyon

Jessica hodierne

Direktè Resous Imèn

Jenn Luczkowiak

direktè devlopman

katie liss 

direktè adjwen nan Litij

Sara Megan

Direktè Litij

gail walsh

Direktè nan devlopman pwogram nan

LINDA ROTHNAGEL 

direktè fòmasyon defans ak sèvis volontè

Kim Thielbar

direktè sèvis Pro Bono

David Wolowitz

direktè asosye

kathy bettcher

Direktè Sèvis Viktim yo

JERE avoka

ketura baptiste

kankakee BIWO

MANAGING Avoka

Adrian barr

bloomington BIWO

MANAGING Avoka

Paul zukowski

Biwo Woodstock

jere avoka

Thomas Dennis

BIWO peoria/galesburg

MANAGING Avoka

Andrea Detellis

Joliet BIWO

MANAGING Avoka  

Samyèl digrino

waukegan BIWO

MANAGING Avoka

Don dirks

ottawa BIWO

MANAGING Avoka

gretchen farwell

wòch zile BIWO

MANAGING Avoka

melissa fuechtmann

konsèy telefòn

jere avoka

jesse hodierne

rockford BIWO

MANAGING Avoka

marisa wiesman

WEST SUBURBAN

jere avoka

BIOGRAPHIES

Denise Conklin – Direktè Egzekitif

Denise Conklin se Direktè Egzekitif Sèvis Legal Prairie State. Li te kòmanse karyè li nan Prairie State kòm yon Avoka Volontè nan Biwo Peoria nou an 2004 epi li te vin yon Avoka Anplwaye an 2007. Apre Denise te vin Managing Attorney an 2009.

Anvan li te rantre nan Prairie State, Denise te travay kòm yon Senior Associate nan Depatman Litij nan kabinè avoka Katten Muchin Rosenman nan Chicago, Ilinwa. Li gradye Magna Cum Laude ak yon doktè Juris degre nan University of Illinois College of Law nan 1997. Li te resevwa bakaloreya li nan Arts nan literati angle nan University of Illinois Urbana-Champaign an 1994

Yo admèt Denise pou pratike lalwa nan Eta Ilinwa ak nan Tribinal Distrik Etazini pou Distri Nò ak Santral Ilinwa. Pratik li konsantre sou tout aspè nan lwa povwete, ki gen ladan lwa fanmi, benefis gouvènman an, lwa edikasyon, ak lwa lojman.

Jean Ruthe – Direktè Finans

Jean pote plis pase 30 ane eksperyans finans nan plizyè endistri, tankou enprime, fabrikasyon machin ak manje, swen sante, ak sèvis kontablite ak konsèy. Li responsab pou jesyon an jeneral nan operasyon finansye PSLS, ki gen ladan Rapò Finansye, Pewòl ak Jesyon Avantaj, Preparasyon Bidjè ak Rapò Pwogram, ak Pwopriyete ak Asirans.

Dènyèman, Jean te travay nan MercyHealth nan Rockford, IL kòm sipèvizè ranbousman nan Depatman Finans yo. Anvan li te travay pandan sis ane kòm Kontwolè/Direktè Sik Revni pou Rosecrance Health Network ki pa gen pwofi ki baze nan Rockford.

Jean te resevwa yon bakaloreya nan Syans nan Kontablite ak Administrasyon Òganizasyon nan Oklahoma State University, ak MBA li nan Northern Illinois University.

Jerry Dombrowski - Direktè Teknoloji Enfòmasyon

Jerry Dombrowski se Direktè Teknoloji Enfòmasyon (IT). Li sipèvize tout aspè nan enfòmatik, rezo, cybersecurity, ak IT resous yo. Jerry te kòmanse karyè li nan Prairie State nan 2014 kòm yon avoka anplwaye konsantre sou lojman ak ka degèpisman. Li Lè sa a, tranzisyon nan Direktè a nan IT wòl itilize background vaste l 'nan IT. Précédemment, Jerry te travay pou Rockford Park Distri a, IT depatman Northwestern Inivèsite a pou enskripsyon Inivèsite, teknoloji Mozayik, ak Barbara Olson Sant lan nan Hope.

Jerry kenbe yon bakaloreya nan Syans nan Jesyon Sistèm Enfòmasyon nan Elmhurst University ak yon JD nan Northern Illinois University.

Jessica Hodierne - Direktè Resous Imèn

Jessica Hodierne se Direktè Resous Imèn. Li dirije politik resous imen Prairie State yo, pwogram yo, pratik yo, ak objektif ki bay yon oryantasyon anplwaye, kilti pèfòmans ki mete aksan sou otonòm, kalite, pwodiktivite, atenn objektif, ak rekritman, retansyon ak devlopman kontinyèl yon mendèv siperyè.

Jessica te rantre nan Sèvis Legal Eta Prairie an 2012 kòm yon AmeriCorps VISTA nan biwo Peoria nou an, la, li te devlope premye patenarya medikal-legal biwo sa a ak Sant Sante Federal Kalifye lokal la e li te reprezante kliyan nan odyans administratif yo. Li pita tranzisyon nan wòl nan Manadjè Administratif ak sipèvize pi gwo sibvansyon biwo a, operasyon biwo, ak manyen travay resous imen lokal yo. Li te anboche kòm Direktè Resous Imèn nan 2018.

Jessica kenbe yon bakaloreya nan Arts nan Kominikasyon nan Western Illinois University e li se yon sosyete pou Jesyon Resous Imèn sètifye Pwofesyonèl.

Jenn Luczkowiak - Direktè Devlopman

Jenn Luczkowiak se Direktè Devlopman. Li sipèvize efò maketing ak kominikasyon ak efò pou ranmase lajan nan men donatè endividyèl, antrepriz, ak ti fondasyon.

Jenn te deja sèvi kòm Direktè Pwojè Sèvis Legal Eta Prairie nan Pwojè Èd Legal pou Pwopriyetè Kay nan PSLS, ki te bay konsèy legal ak reprezantasyon pou pwopriyetè kay ak lokatè k ap fè fas a sezi. Anvan yo te rive nan PSLS, Madam Luczkowiak te travay pou Fondasyon Lwa nan Silisyòm Valley k ap sèvi jèn sanzabri ak jèn ki sove kite yo kòm yon jistis egal jistis travay parèy ak anplwaye avoka. Li te resevwa BA li nan Northwestern University ak JD li nan University of California, Hastings College of the Law.

Katie Liss – Direktè Adjwen nan Litij

Katie Liss se Adjwen Direktè Litij pou Sèvis Legal Prairie State depi jiyè 2021. Li ede Direktè Litij la bay lidèchip ak sipèvizyon sèvis legal nan tout pwogram nan epi li bay sipò litij pou apèl ak ka konplèks. Katie te kòmanse karyè li kòm yon Avoka pèsonèl Pwojè granmoun aje nan biwo Waukegan Prairie State nan ane 2008-2011. Li te travay pou Ascend Justice kòm yon avoka dwa fanmi epi answit pandan plizyè ane kòm yon avoka ansyen nan Legal Aid Chicago's Consumer Practice Group, kote pratik li te gen ladann fayit, defans sezi, pwoblèm prè etidyan, ak fwod konsomatè. Soti mas 2020 rive jen 2021, Katie te travay kòm Direktè Baz done Anti-Predatè (APLD), Plent Konsomatè ak Envestigasyon pou Depatman Règleman Finansye ak Pwofesyonèl Illinois. 

Katie te aplike chanjman ki te pote plis responsablite nan APLD epi li te ede tou nan kreyasyon yon nouvo lwa eta ki ankouraje pratik prete ipotèk ki pi an sekirite pa enstitisyon finansye leta reglemante pou kominote ki gen revni ba ak modere.   

Katie se yon ansyen prezidan, vis-prezidan ak prezantatè pou Komite Lwa Konsomatè Chicago Bar Association. Li gradye nan UW-Madison ak nan Loyola University Chicago School of Law.

Sara Megan - Direktè Litij

Sarah Megan se Direktè Litij pou Prairie State Legal Services, Inc. Madam Megan gen plis pase 38 ane eksperyans nan lojman, benefis piblik, ak lòt pwoblèm lwa povwete. Anplis de sa nan reprezante kliyan nan litij konplèks nan tribinal eta a ak tribinal federal, Madam Megan te yon sipèvizè nan litij pou plis pase 27 ane, ede pwogram èd legal nou an 90 plis avoka ak paralegals ak litij ak pwojè espesyal ki kouvri nan yon pakèt domèn legal pwoblèm ki afekte pòv yo, andikape yo ak granmoun aje yo, ki gen ladan lojman, sante, fanmi, edikasyon, ak pwoblèm konsomatè yo. Nan 2016, Madam Megan te resevwa rekonesans nasyonal pou travay li, kòm moun k ap resevwa nan Asistans Legal Nasyonal la ak Defender Asosyasyon an Reginald Heber Smith Prim, rekonèt sèvis yo dedye ak reyalizasyon eksepsyonèl nan avoka defans sivil oswa endijan pandan y ap anplwaye pa òganizasyon sipòte sèvis sa yo. Madam Megan se yon gradye nan Grinnell College ak University of Iowa Law School.

Gail Tilkin Walsh - Direktè Devlopman Pwogram.

Gail Tilkin Walsh se Direktè Devlopman Pwogram nan Sèvis Legal Eta Prairie. Nan pozisyon sa a li devlope konsèp pou livrezon sèvis, kowòdone evalyasyon bezwen legal, prepare aplikasyon pou sibvansyon ak rapò, ak travay ak ekip li a sipèvize sistèm jesyon ka nou yo ak anpil nan administrasyon sibvansyon nou an.

Gail te kòmanse karyè li nan Prairie State an 1979 kòm yon paralegal ak Pwogram Sèvis Legal Sitwayen Granmoun aje nan biwo Peoria nou an. Li te pase 11 ane k ap deplase nan tout òganizasyon nou an epi k ap sèvi nan biwo Bloomington, Rockford ak Ottawa nou yo nan pozisyon tankou Koòdonatè Edikasyon Legal Kominotè, Koòdonatè Pro Bono, paralegal sèvis dirèk, ak yon administratè biwo lokal yo.

Gail kite Prairie State an 1990 pou pouswiv Mèt li nan Travay Sosyal nan Inivèsite Illinois-Urbana ak yon konsantre sou sèvi granmoun ki pi gran. Li pita te travay nan Sant Sante Mantal nan Konte Champaign konsantre sou devlopman lojman pou moun ki gen maladi mantal ak Lè sa a, rantre nan yon zòn United Way kote li te fè bezwen evalyasyon ak efò planifikasyon kowòdone. Li te retounen nan eta Prairie nan pozisyon li ye kounye a an 1995.

Linda Rothnagel - Direktè Fòmasyon Pledwaye ak Sèvis Volontè

Linda Rothnagel se Direktè Fòmasyon Pledwaye ak Sèvis Volontè pou Sèvis Legal Prairie State. Li responsab pou oryantasyon nouvo anplwaye pou tout biwo Prairie State atravè 36 konte; li kowòdone pwogram MCLE Prairie State pou anplwaye ak volontè; epi li travay avèk avoka atravè Prairie State sou zafè kliyan yo. Linda tou kenbe pwòp dosye li nan zafè kliyan yo, ede avèk sipèvizyon travay legal anplwaye McHenry Prairie State la, e depi Desanm 2016 ki responsab pou kowòdone efò pro bono Prairie State la.

Linda te sèvi nan wòl Direktè Fòmasyon Pledwaye depi janvye 2008. Li te deja sipèvize biwo Waukegan nou an pou 22 ane ak biwo Ottawa pou 2 zan. Eksperyans li gen ladan reprezantasyon nan kliyan nan yon varyete de lwa fanmi, lojman, sezi, konsomatè, Sekirite Sosyal, ak zafè benefis piblik; li te okipe ka nan nivo tribinal jijman leta ak federal, nan nivo tribinal apèl eta a, ak devan anpil ajans administratif.

Linda se yon gradye nan Middlebury College ak University of Michigan Law School. Li se gayan an nan Illinois Eta Bar Association a 2019 Joseph R. Bartylak Memorial Sèvis Legal Prim.

Kim Thielbar - Direktè Sèvis Pro Bono

Kim Thielbar se Direktè Sèvis Pro Bono. Li ede evalye, òganize ak elaji pwogram pro bono jeneral Prairie State a epi li konekte volontè yo ak kliyan ki bezwen sèvis èd sivil legal kritik.

Kim te travay nan Sèvis Legal Eta Prairie depi 2013, premye kòm yon Avoka Anplwaye nan biwo Rockford, ak Lè sa a, kòm Avoka Managing biwo sa a nan 2015. Li te anboche kòm Direktè Sèvis Pro Bono nan 2019. Anvan yo rantre nan Prairie State, Kim te travay kòm yon parèy enterè piblik nan ekipe pou egalite nan Chicago, k ap travay nan klinik edikasyon espesyal la.

Nan 2016, Chanm Komès Rockford te deziyen Kim youn nan "40 lidè ki poko gen 40 an". Nan 2017, sant RAMP pou lavi endepandan bay Kim li yo "Youth Defansè pou Ane a" prim. Nan 2019, la Rockford Enskri Star définissez Kim kòm yon pati nan seri "Next Up" li yo konsantre sou lidè nan lavni nan Rock River Valley la.

Kim te resevwa yon degre bakaloreya nan Inivèsite Michigan, ak yon degre lalwa nan Inivèsite Loyola nan Chicago.

Dave Wolowitz - Direktè Associate

Dave Wolowitz se Direktè Associate nan Sèvis Legal Eta Prairie. Travay li gen ladan sipèvizyon, administrasyon, ak sipèvizyon pwojè espesyal; sipèvizyon administratè pwojè yo ak inite espesyalize yo; bay resous legal bay avoka ak paralegal anplwaye nan yon kantite zòn pratik; anplwaye devlopman pwofesyonèl; aplikasyon pou sibvansyon ak bidjè, kontra ak lòt akò ekri ak kontraktè deyò, lokatè, finanse ak patnè; rapò ak lyezon ak finanse; divès relasyon ant ajans ak referans; devlopman / aplikasyon politik pwogram, pwosedi ak sistèm; sipò pou Direktè Egzekitif ak lòt fonksyon administratif, ki gen ladan anbochaj / rekritman, pwoblèm pèsonèl, regilasyon ak konfòmite kontra; ak sipò dirèk bay Konsèy Administrasyon PSLS ak gouvènans li yo. 

Dave te rantre nan PSLS lè li te fonde an 1977, li te deja Direktè Egzekitif Biwo Èd Legal nan Kane County. Li te Direktè Associate depi 2008 e li te deja sèvi kòm Direktè Pwojè Espesyal (1988-2008), Adjwen Direktè Litij (1984-1988), ak Managing Avoka nan Biwo St Charles (1977-1984). Soti nan 2000-2008, Dave te anseye ladrès litij pou dezyèm ak twazyèm ane elèv lalwa nan Northern Illinois University College of Law soti nan 2000-2008.

Dave admèt li nan Tribinal Siprèm nan Ilinwa, tribinal federal pou Distri Nò, Distri Santral, ak Setyèm Awondisman Tribinal Apèl. Li se yon manm nan Asosyasyon Bar Ameriken an, Asosyasyon Bar Illinois, ak DuPage County Bar Association. Piblikasyon li yo gen ladan ko-otè Lwa ak pwogram pou moun ki gen andikap ak Manyèl pou Sitwayen Granmoun Aje yo (otè ak editè). 

Dave te resevwa JD ak BA li nan Inivèsite Ilinwa Champaign-Urbana.

Kathy Bettcher - Direktè Sèvis Viktim yo

Kathryn Bettcher gradye nan kolèj lwa Inivèsite Nò Ilinwa an 1991 e li te gen lisans nan Ilinwa menm ane sa a. Madam Bettcher te travay pou Prairie State Legal Services depi 1991, premye kòm yon avoka anplwaye. Soti nan 2005 jouk 2020 li te sèvi kòm avoka jere nan biwo Fox Valley. Madam Bettcher kounye a se Direktè Defans Dwa Fanmi epi li sipèvize litij lalwa familyal atravè biwo Prairie State yo. Madam Bettcher konsantre travay li nan lwa sou fanmi, e an patikilye nan reprezantasyon viktim vyolans domestik. Li te reprezante kliyan anpil nan odyans konteste ak esè nan zafè lalwa fanmi an. Li te sèvi tou kòm sipèvizè pwojè vyolans domestik Prairie State ki chita nan tribinal Kane County. Yo rekonèt Madam Bettcher kòm yon lidè pami defansè ak avoka vyolans domestik nan Kane County. Madam Bettcher tou gen eksperyans ki reprezante kliyan nan lòt zafè tankou degèpisman ak reklamasyon andikap Sekirite Sosyal.

Ketura Baptiste - Avoka Managing, Biwo Kankakee

Ketura Baptiste te kòmanse karyè li nan Sèvis Legal Eta Prairie an 2007 kote li te travay kòm yon Avoka Anplwaye anvan li te vin Avoka Managing nan Biwo Kankakee nou an nan 2013. Ketura sètifye nan Dwa Fanmi, li te resevwa BA li nan Inivèsite Washington nan Saint Louis ak JD. soti nan Loyola University Chicago School of Law, nan Chicago, IL.

Adrian Barr - Avoka Managing, Biwo Bloomington

Adrian Barr se Avoka Managing Biwo Bloomington nou an. Li sipèvize livrezon sèvis legal sivil ak sèvis pro bono bay moun ki gen ti revni ak granmoun aje nan konte McLean, Livingston, ak Woodford.

Adrian te kòmanse karyè li nan Prairie State Legal Services an 2001 kòm yon avoka anplwaye nan biwo St Charles nou an kote li te okipe pwopriyetè-lokatè, benefis piblik, ak ka andikap. Aprè 5 an nan wòl sa, Adrian te antre nan Kingery Duree Wakeman & O'Donnell, yon kabinè avoka Peoria, pou 3 zan.

Pandan tan li nan pratik prive Adrian okipe plizyè ka pro bono pou Prairie State. Li te retounen nan Prairie State nan 2011, k ap sèvi nan pozisyon li ye kounye a.

Adrian te resevwa plizyè prim: Chicago Bar Foundation Sun-Times Public Public Law Fellowship nan 2016, Kay pou Timoun yo + Èd Blue Bow Prim pou prevansyon de abi sou timoun nan 2017, Illinois Wesleyan University Civic Engagement Award nan 2018 ak 2020 Lincoln Prim lan nan ekselans. Li sèvi sou Illinois Prairie Community Foundation; ak Pwojè a Imigrasyon, yon òganizasyon san bi likratif nan Bloomington bay imigran ak sèvis legal imigrasyon abòdab.

Adrian te resevwa degre bakaloreya li yo ak degre lwa li nan Inivèsite Illinois nan Urbana-Champaign.

Paul Zukowski - Managing Avoka, Woodstock Biwo

Paul Zukowski se Avoka Managing nan biwo Woodstock nan Prairie State Legal Services. Li te rantre nan Prairie State kòm yon avoka anplwaye nan 2012, apre 15 ane nan pratik prive, e li te vin Managing Avoka nan 2019. 

Pòl konsantre travay ka li sou lwa fanmi, ak yon anfaz sou ka ki enplike vyolans domestik. Li te resevwa prim Lapè ak Jistis nan Turning Point, òganizasyon lokal defans vyolans domestik la, nan 2016. Li se ansyen Prezidan Seksyon Dwa Fanmi McHenry County Bar Association e li se yon fasilitatè pou Pwogram Rezolisyon bonè Divòse sikwi jidisyè 22nd la. Pòl se tou yon patisipan aktif nan rezo kominote a nan founisè sèvis sosyal, tankou United Way la, 22yèm sikwi Jidisyè Konsèy la Kowòdinasyon Vyolans Fanmi, Kontinye nan Swen nan fen sanzabri, ak Komisyon Konsèy la nan Direktè pou Sèvis Konsèy Kredi Konsomatè nan Nò Ilinwa.  

Pòl te resevwa BA li nan Carleton College ak JD nan Loyola University Chicago School of Law.

Thomas Dennis – Avoka jere nan biwo Peoria/Galesburg

Thomas Dennis kounye a ap sèvi kòm Avoka Jere nan biwo Peoria/Galesburg nou an. Li te rantre nan Prairie State Legal Services an 2013 kòm yon Avoka Anplwaye. Apre twazan sèvis nan Prairie State, Thomas te rantre nan Biwo Avoka Eta Tazewell County kòm yon Asistan Avoka Eta. Thomas te retounen nan Prairie State an 2017 kote li te konsantre sou travay benefis piblik yo, espesyalman sou zafè andikap sekirite sosyal ak edikasyon. Depi 2020, Thomas te sèvi kòm yon Avoka Sipèvize nan Biwo Peoria/Galesburg. Nan mwa avril 2022, li te vin Avoka Jere nan Biwo Peoria/Galesburg. 

Thomas yo admèt pou l pratike lalwa nan Eta Ilinwa ak nan Tribinal Distri Etazini pou Distri Santral Ilinwa. Li te resevwa JD li nan University of Arizona College of Law, ak BS li nan Arizona State University.

Andrea DeTellis - Managing Avoka, Joliet Biwo

Andrea DeTellis se Avoka Managing nan Biwo Joliet nou an. Li se yon gradye nan University of Notre Dame ak resevwa JD li nan Loyola University Chicago. Andrea kenbe lisans ba nan Ilinwa ak Kalifòni ba, epi li entèdi tou nan Distri Nò Ilinwa ak Distri Lès Kalifòni. Li te nan Prairie State depi 2013.

Andrea te kòmanse karyè legal li kòm yon avoka Asistan Eta a nan Konte McLean, Ilinwa. Li pita te sèvi nan Lame Ameriken an nan jaden an nan entèlijans militè yo ak tou te travay kòm adjwen fakilte anseye klas legal nan nivo bakaloreya. Li te pratike nan Kalifòni nan domèn edikasyon, vyolans domestik, lojman, travay, ak benefis piblik. Pandan tan li nan California li konsantre patikilyèman sou diferans nan edikasyon nan mitan timoun ki gen koulè.

Andrea se tou yon ko-chèz pou Inisyativ Jistis Rasyal nan Eta Prairie. Li te otè yon atik pou Sant Shriver la Revizyon Clearinghouse ak ko-otè yon atik pou la Jounal MIE. Li te deja sèvi kòm Sekretè Asosyasyon an Bar Nwa nan Konte Will ak kounye a sèvi kòm Prezidan. Anplis de sa, li sèvi nan Gwoup Travay Divèsite ak Enklizyon nan tout Fon Eta Avoka a. Li se tou yon manm nan Asosyasyon Bar Eta Illinois, Asosyasyon an Bar Konte Will, ak Asosyasyon Bar Konte Will fanm yo.

Sam DiGrino - Managing Avoka, Waukegan Biwo

Sam DiGrino se Avoka Managing nan biwo Waukegan nou an. Li te rantre nan Sèvis Legal Eta Prairie an 2007 kòm yon Avoka Anplwaye, e li te anboche an 2012 pou dirije Pwogram Defans Foreclosure Eta Prairie anvan li te vin Avoka Managing nan 2014.

Sam te reprezante kliyan nan lojman, konsomatè, fanmi, minisipal, ak ka edikasyon nan tan li nan Prairie State. Li te resevwa degre bakaloreya li nan Winona State University nan Winona, Minnesota, ak degre lwa li nan John Marshall Law School nan Chicago, Ilinwa.

Don Dirks - Avoka Managing, Biwo Ottawa

Sou kou Donald Dirks, Jr a plis pase twa dekad karyè nan Prairie State Legal Services, li te sèvi kòm Avoka Anplwaye nan 1987-1998 e li te sèvi kòm Avoka Managing nan Biwo Ottawa nou an depi 1997.

Donald te resevwa BA li nan Inivèsite Illinois Wesleyan ak JD nan Northern Illinois University College of Law. Li se yon manm konsèy nan Asosyasyon monte bisiklèt mouri grangou ak manm konsèy nan woulib Illinois.

Gretchen Farwell - Avoka Managing, Biwo Rock Island

Gretchen Farwell se avoka jere biwo Rock Island lan. Li te kòmanse karyè li nan Prairie State kòm yon avoka anplwaye an 1991 anvan li te vin Managing Avoka an 1996. Li te tou prezide Fòs Travay Dwa Fanmi an pou anpil ane. Gretchen konsantre pratik li sou lwa fanmi, lwa granmoun aje, ak lwa lojman. Atik li a, "VIH / SIDA ak adolesan: enplikasyon pou règleman lekòl yo, " te pibliye nan la Journal of Law and Education nan 1991.

Gretchen te enplike nan Continuum nan Swen depi kòmansman li yo, e li te yon manm long kanpe nan ekip la M-pou granmoun aje Abi. Li te tou patisipe nan 14yèm sikwi jidisyè Konte Whiteside ak Konsèy Vyolans Fanmi Konte Rock Island epi li te sèvi kòm yon manm konsèy pou Opsyon Sèvis Kominotè.

Gretchen gradye Cum Laude nan Northern Illinois School of Law an 1991 e li te resevwa Bs.Ed li nan Illinois State University nan lane 1984. Li te anseye timoun ki gen pwoblèm nan lekòl elemantè Medgar Evers soti nan 1985-1988.

Melissa Fuechtmann - Managing Avoka, Konsèy Telefòn

Melissa Sobol Fuechtmann rantre nan Sèvis Legal Eta Prairie kòm yon avoka konsèy telefòn nan 2006 e li te vin Avoka nan Managing nan Sèvis nan Konsèy Telefòn nan 2017. Kòm yon avoka konsèy telefòn, Madam Fuechtmann bay konsèy legal ak referans sou yon pakèt domèn zafè sivil, ki gen ladan lojman, fanmi, konsomatè, ak benefis piblik. Li jere operasyon chak jou nan Sèvis Konsèy Telefòn lan, ki gen ladan sipèvizyon ak sipò nan avoka yo ak espesyalis konsomasyon. Li te tou jere bezwen teknoloji yo pou sant apèl kliyan an ak aplikasyon pou sou entènèt. Madam Fuechtmann gradye nan DePaul University College of Law e li te gen lisans nan Ilinwa an 2005.

Jesse Hodierne - Managing Avoka, Rockford Biwo

Jesse Hodierne te resevwa yon doktè jiri nan Southern Illinois University School of Law nan 2012. Pandan lekòl lalwa, Jesse te travay nan Land of Lincoln Legal Assistance Foundation sou yon varyete zafè legal. Nan 2012, Jesse te rantre nan Prairie State kòm yon avoka anplwaye epi pita te vin sipèvizè pou Pwojè Èd Legal Prairie Eta a pou Pwopriyetè Kay kote li konsantre pratik li nan reprezantasyon kliyan ki afekte nan sezi ak zafè konsomatè ki gen rapò. Nan mwa novanm 2019, Jesse te vin Avoka Managing pou Biwo Rockford Prairie State la.

Marisa Wiesman - Managing Avoka, West banlye

Marisa Wiesman se Pwokirè jere nan biwo West Suburban Sèvis Legal Eta Prairie. Anvan li te asime wòl sa a nan 2016, li te sèvi kòm Direktè Sèvis Volontè Prairie State; avoka jere biwo Kankakee Prairie State la; ak yon avoka anplwaye nan biwo Rockford Prairie State la.

Anvan li te rantre nan Prairie State, Marisa te anplwaye pou Onorab Marilyn Brown Rosenbaum nan Katriyèm Distri Jidisyè Minnesota a. Li se yon manm nan aksè Ilinwa nan Komite Jistis Pwosedi Fòm soukomite ak Komite aparans Remote; Komite kanpe Illinois State Bar Association a sou akouchman an de sèvis legal; 18th Komisyonè Circuit Jidisyè Pro Bono; Komite Direktè Enpak DuPage; ak Komite Direktè Inisyativ Lwa Piblik la. Li se yon moun kap resevwa lajan 2015 nan Chicago Bar Foundation Sun-Times enterè piblik Lwa Fellowship la.

Marisa te resevwa JD kom laude li soti nan University of Minnesota Law School, ak BA li magna cum laude soti nan Macalester College.