kik vagyunk

Küldetés

A Prairie State Legal Services küldetése az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés és a törvény szerinti tisztességes bánásmód biztosítása jogi tanácsadás és képviselet, érdekképviselet, oktatás és tájékoztatás révén, amelyek az alapvető emberi szükségletek védelmét, valamint a jogok érvényesítését vagy fenntartását szolgálják.

A Prairie State egy olyan közösséget képzel el, ahol minden alacsony jövedelmű, idős és kiszolgáltatott ember hozzáférhet jogi szolgáltatásokhoz, hogy kielégítse alapvető szükségleteit, és ahol mindenki ismeri, megérti és gyakorolhatja jogait, és igazságos bánásmódban részesülnek az igazságszolgáltatás során.